Öğretmenler sendikası Eğitim-İş , iktidarının 657 sayılı kanunda değişiklik yaparak kamu çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırm" />