Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman, 1/25.000'lik plan olmadan sağlıklı ulaşım sağlanmasının çok güç olacağına dikkat &cc" />